Administration

Administration

Jægerhaven's administrator er DEAS A/S

DEAS står bl.a. for opkrævning af fællesudgifter, restancer, varmebidrag, garage- og kælderrumsleje samt alle andre officielle forpligtelser.

Derudover fungerer DEAS A/S som foreningens rådgiver og repræsentant i forhold til den daglige drift, i sager om twister o.lign.

I samarbejde med bestyrelsen udarbejdes hvert år budget, vedligeholdelsesplan samt varmeregnskab, og der indhentes regnskab fra foreningens revisor.

Henvendelse til administrationen kan ske til Peter Westerdahl - pwes@deas.dk - tlf. 39 46 69 52

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg C
Tlf. 39 46 69 52

Få din post fra DEAS direkte i din e-boks - tilmeld dig nu, - så sparer vi også dyr porto.