AFFALDSHÅNDTERING

AFFALDSHÅNDTERING

Jægerhaven har vedtaget en række simple retningslinier i forhold vores håndtering af affald m.v.

Det er vigtigt, at ALLE gør en indsats for at overholde retningslinierne bl.a. af hensyn til foreningens økonomi, udendørsområderne, nærmiljøet, miljøet generelt, viceværten, skraldemændene og ikke mindst sundhedsfaren og risikoen for skadedyr.

I svinget foran legepladsen findes vores renovationsområde med molokker , hvor der skal afleveres pap, småt metalaffald, aviser/blade, husholdningsglas/flasker og madaffald (der skal pakkes i de grønne plastposer, som kan afhentes ved nedgangen til fyrkælderen i gavlen ved nr. 112).

Juice- og mælkekartoner skal i plastcontaineren og være foldet sammen. Pap skal foldes og skæres op for ikke at sidde fast i molokken. Tekstiler, der ikke er egnet til genbrug,småt elektronik og farligt affald, skal lægges i de grå containere på samme plads.

Porcelæn, keramik og krystalglas, der ikke kan afleveres til genbrug, skal i containeren med farligt affald. Dansk - Engelsk

Grønt affald, potteplanter o.lign. (ekskl. plastbøtter, poser m.v.) kan afleveres i de grønne containere som er placeret ved skibscontainerne og ved gavlen ved 120.

Læs mere om: Sorteringsvejledning og storskrald

ALT andet affald og storskrald SKAL beboerne selv aflevere på Gentofte kommunes genbrugsplads v/ Ørnegårdsvej bag vandtårnet og Jægersborg station eller i genbrugsbutikker og lignende.

Foreningen har en trailer, som man med fordel kan låne til formålet!