AFFALDSHÅNDTERING

AFFALDSHÅNDTERING

Jægerhaven har vedtaget en række simple retningslinier i forhold vores håndtering af affald m.v.

Det er vigtigt, at ALLE gør en indsats for at overholde retningslinierne bl.a. af hensyn til foreningens økonomi, udendørsområderne, nærmiljøet, miljøet generelt, viceværten, skraldemændene og ikke mindst sundhedsfaren og risikoen for skadedyr.

I svinget foran legepladsen findes vores renovationsområde med molokker , hvor der er mulighed for at aflevere pap, småt metalaffald, aviser/blade, husholdningsglas/flasker og madaffald (der skal pakkes i de udleverede plastposer). Juice- og mælkekartoner skal i plastcontaineren og være foldet sammen. Tekstiler, der ikke er egnet til genbrug og elektronik skal lægges i containerne, der er placeret ved gavlen 112. Pap skal foldes og skæres op for ikke at sidde fast i molokken.

Vi vil stadig i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som beboerne ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen eller på anden måde bortskaffe. Kontakt viceværten eller bestyrelsen.

Læs mere om: Sorteringsvejledning

"Plastflasker eller metaldåser, der har indeholdt kemikalier: rengøringsmidler, shampoo og lignende der er mærket som farligt affald, må ikke lægges i containerne, men skal sættes ved farligt affald." Læs mere om farligt affald: Dansk - Engelsk

ALT andet affald og storskrald SKAL beboerne selv aflevere på Gentofte kommunes genbrugsplads v/ Ørnegårdsvej bag vandtårnet og Jægersborg station.

Foreningen har en trailer, som man med fordel kan låne til formålet!

Grønt affald, potteplanter o.lign. (ekskl. plastbøtter, poser m.v.) kan afleveres i de små grønne containere som er placeret rundt omkring på området.