Ejendomsservice

Ejendomsservice

Foreningen har pr. 1.10. 2019 ansat ejendomsfunktionær Henrik Bakke.

Ejendomsfunktionærens er ansvarlig for ren- og vedligeholdelse af alle Jægerhaven's arealer, således at områderne altid fremstår pæne og velpassede. Alle opgaver planlægges og aftales i samarbejde med bestyrelsen.

Ejendomsfunktionærens arbejdsopgaverne indebærer bl.a. græsslåning, klipning af hæk, opsamling af affald, fejning af kørebaner og fortov, ukrudtsbekæmpelse, affaldshåndtering herunder tømning af skakte, tilsyn m. varmecentral og andre tekniske installationer, udskiftning af lyskilder, snerydning og saltning.

Har du akut brug for hjælp til f.eks. lukning af vand, kan du ringe til viceværten, formanden eller på DEAS akuttelefon.

Er rør og afløb tilstoppet skal du (for egen regning) ringe til et VVS firma eller kloakmester - se håndværkerlisten.