Fællesrum

Fællesrum

Fællesrum i blok 3

Fællesrummet kan bruges til mindre sammenkomster, beboerklubber, fællesspisning, mødelokale mv. men må ikke benyttes til fester og større forsamlinger.

Rummet målet 6,8 x 4,95 m = 33,66 m2

Regler for brug af fællesrum:

  • Kontakt viceværten eller formanden, hvis du ønsker at benytte fællesrummet
  • Depositum 500 kr., som tilbagebetales hvis rummet efterlades opryddet og rengjort
  • Rummet kan benyttes i tidsrummet 10:00 til 22:00 alle dage
  • Husordenens regler gælder ligeledes her
  • Rygning er ikke tilladt
  • Der må ikke spilles musik
  • Bestyrelsen kan lukke lokalet, hvis der udvises støjende og generende adfærd.

Bordtennisrum

Bordtennisrum ligger i blok 2 i kælderen under nr. 118-120

Beboerne kan benytte bordtennisbordet i tidsrummet kl. 10-22.

Lokalet står åbent, men må udelukkende bruges til spil og foreningens ordensreglement skal overholdes.

Der må ikke ryges, spilles musik eller holdes fest eller sammenkomster - i det hele taget skal der tages hensyn til de øvrige beboere.

Der er opsat en liste, hvor man skal skrive navn og dato, når man benytter lokalet, eller gerne vil booke det.

Overholdes reglerne ikke, eller sker der hærværk eller misbrug, vil bestyrelsen, uden varsel, låse lokalet igen.