TILSTANDSRAPPORT

TILSTANDSRAPPORT

Jægerhaven har i april 2020 fået udarbejdet en ny tilstandsrapport.

Rapporten er udarbejdet for at skabe overblik over ejendommens vedligehodelsesmæssige stand, og for på baggrund af denne, bedre at kunne planlægge og prioritere den fremtidige vedligeholdelses indsats i årene fremover.

Tilstandsrapport - KLIK HER

Budgetskema - KLIK HER

På baggrund af tilstandsrapporten og foreningens øvrige vedligeholdelses prioriteter er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan der opdateres hvert år og godkendes på generalforsamlingen.

Vedligeholdelsesplan for 2016-2021 - KLIK HER