Bestyrelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af ejerne på den årlige generalforsamling, og har bl.a som ansvar at varetage ejendommens daglige drift og interesser, herunder kontakt til administrator, samarbejde med vicevært, kontakt med beboere, alm. opsyn med "tingenes tilstand" etc.

Herudover står bestyrelsen sammen med administrator for den økonomiske og strategiske planlægning, samt igangsætning og kontrol af div. vedligeholdelses opgaver, renoveringer etc.

Bestyrelsen består jf. foreningens vedtægter af 1 formand, 4 alm. bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter. Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt, og medlemmer er velkomne til at indlevere forslag som ønskes behandlet af bestyrelsen.

Referater samt orientering om dato for nyt møde hænges op i alle opgange, og publiceres samtidig her på hjemmesiden.

Spørgsmål, forslag o.lign. sendes skriftligt til bestyrelsen eller dennes formand. Alle henvendelser vil, såfremt det er påkrævet, blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde og afsender vil efterfølgende modtage svar.

Kontakt bestyrelsen - KLIK HER

Formand
Lisbeth Stilling
116, 2. tv
.
Best. medlem
Jannik Jensen
128, 2. th.
Best. medlem
Khalid El Hoseiny
118, st. th.
Best. medlem
Issam Sersar
124, 1. tv.
Best. medlem
Torben Lauritzen
110, st. th.
Suppleant
Jerine Knutsson
126, 2. tv.