OMBYGNINGER

OMBYGNINGER

Ombygning og modernisering af lejlighederne er tilladt, dog er der nogle få men vigtige forholdsregler man jf. vedtægterne er forpligtiget til at følge.

Uanset omfanget er det en rigtig god idé, at kontakte bestyrelsen for en kort briefing af projektet!

Ifrb. med flytning/nedrivning af vægge, skal der indhentes tilladelse til udførelse af dette hos Gentofte kommune. Dette skal ejer selv sørge for, og efterfølgende forelægge for bestyrelsen!

Ændring af rørføringen for koldt og varmt brugsvand, "vådrumsarbejde" samt opsætning eller nedtagning af radiatorer skal inden udførelse aftales med bestyrelsen samt udføres af en af bestyrelsen godkendt Aut. VVS Installatør.

Alle udgifter forbundet m. indhentning af de for projektet nødvendige tilladelser afholdes af ejer selv, ligesom det alene er ejers ansvar, at arbejdet udføres forsvarligt og efter gældende regler og foreskrifter.

I tilfælde, hvor der grundet dårligt udført arbejde påføres skade på foreningens ejendom eller ejendom hos naboer, underboer etc. vil alene ejer blive holdt økonomisk ansvarlig.

Spørgsmål vedr. ombygningerne des lige kan rettes til bestyrelsen - LÆS HER

Læs information vedrørende udskiftning af vinduer og døre - LÆS HER

Læs information om emhætter - LÆS HER