Legeplads

LEGEPLADS

Vi har en legeplads til brug for foreningens yngste beboere. Legeredskaberne er beregnet til børn og må ikke benyttes af voksne.

Foreningen har ansvar for de faste elementer på legepladsen. Observerer man fejl på legeredskaberne bedes bestyrelsen kontaktes omgående.

Leg og ophold på legepladsen er på eget ansvar og vi henstiller til, at man viser hensyn og rydder op efter sig. Borde og bænke sættes på plads efter brug. Husk at lægge net over sandkasserne, når I forlader legepladsen. Dette skal gøres for at undgå at katte og ræve sviner sandet til.

Rygning og hunde er ikke tilladt på legepladsen (se husorden).

Nogle beboere har opstillet trampoliner bag garagerne ud mod banen. De er opstillet på et stykke jord, der ikke tilhører ejerforeningen, og trampolinerne er IKKE opstillet med foreningens godkendelse. Man skal derfor være opmærksom på, at brug af trampolinerne sker på eget ansvar og foreningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på personer eller materiel.